Trầm Hương TC12

  • 7813
  • 18/10/2017

Nhắc đến Trầm Hương hẳn không ai không biết về giá trị của nó. Một thứ...

Danh mục: Trầm hương
Giá: Liên hệ

Nhắc đến Trầm Hương hẳn không ai không biết về giá trị của nó. Một thứ hương thơm mà dân gian truyền lại chúng như là vua của các loài hương. Trầm hương có giá trị về mặt sử dụng trong đời sống như sử dụng hương thơm của chúng, làm dược liệu,… ngoài ra những giá trị tâm linh của chúng là không thể kể hết được.

Trầm là gỗ có chứa nhiều nhựa thơm được sử dụng rộng rãi của công chúng muốn lợi thế lớn của nó như là chữa nhiều bệnh, để mang lại sự thịnh vượng và may mắn cho người sử dụng.

Những vật phẩm chế tác từ kỳ nam có hương thơm gần như là mãi mãi. Có những đồ trang sức người ta làm từ kỳ nam đeo vài chục năm vẫn còn tỏa hương thơm.